E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
undefined


№ 5 (651) за травень 2020 г.


       

Чарнобыль і сусьветная пандэмія каронавіруса

      Гэтымі днямі спаўняецца 34 гады Чарнобыльскай ката­строфе, і ў першы раз за шмат год беларусы Нью-Ёрку і ваколіцаў ня прыйдуць на традыцыйны мітынг ад­значыць гадавіну гэтай трагічнай даты. Ва ўмовах сама­іза­ляцыі, татальнага за­крыцьця ўстановаў і арганізацыяў, што не зьвязаныя з жыць­цёва неабходнымі патрэбамі, забаронаю публічных сходаў і мерапрыемстваў сёлетняя гадавіна Чар­нобылю ня стане зья­вай публічнай. Тым ня менш сытуацыя з каронавірусам надае актуальнасьці пэўным бакам Чарно­быльскай бяды, што за­стаецца актуальнаю ў Беларусі й па сёнешні дзень.

      Міжволі напрошваюцца паралелі паміж 1986 годам і го­дам 2020-м. І тады, і цяпер у Беларусі пануе аўтарытарнае кіраваньне, ад шырокіх колаў насельніцтва хаваецца інфар­мацыя пра сапраўдны маштаб праблемаў, не праводзяцца не­абходныя працэдуры й не прыймаюцца меры, што паменшы­лі б уплыў праблемы на беларускіх людзей. Захоўваецца доб­ра знаёмая з савецкіх часоў паказуха, калі ў кожны спо­саб улады імкнуцца зрабіць выгляд, што ўсё ў іх пад кан­тролем і што нават сілы прыроды ім падпарадкаваныя. І таму право­дзіўся першамайскі парад у 1986 годзе, калі была крытычная сытуацыя па радыёнуклідах у паветры, і таму рыхтуецца па­рад на 9 траўня сёлета, у жахлівай эпідэміялягічнай сыту­ацыі ў Беларусі. І тады, і цяпер чалавек адчувае сябе кінутым сам-насам зь бядою, і ў гэткай сытуацыі можа спадзявацца толькі на сябе ды блізкіх і сваякоў.

      Элемэнты сваволі часам трапляюцца і ў дзеяньнях мяс­цовых уладаў тут, у Амэрыцы, але гэта хутчэй тлумачыцца сапраўдным дбаньнем і мала нагадвае постсавецкія мэтады. Але наступствы цяперашніх падзеяў на дадзены момант цяж­ка прадказаць, і застаецца толькі спадзявацца на хуткае вяр­таньне да нармальных умоваў. 

      У гэтыя дзіўныя, беспрэцэдэнтныя часы мусім шукаць спосабы віртуальнай камунікацыі, якія б маглі ў некаторых аспэктах замяніць рэальную чалавечую камунікацыю і адчу­ваньне прысутнасьці, датычнасьці, ангажаванасьці сярод бе­ларускай грамады ў Амэрыцы. Добрай ідэяй ёсьць віртуаль­ныя канцэрты, у тым ліку канцэрт Лявона Вольскага, спа­сылкі на якія можна знайсьці ў сеціве, прыкладам на ста­ронцы ў Фэйсбуку “Беларусы ЗША – Разам лягчэй”. У пэўны, можа і невялікі, спосаб падобную функцыю выкон­ваюць і “Весткі й Паведамленьні”. Можна было б падумаць і пра віртуальныя сходы “Пагоні”, праз Webex або Zoom. У кожным разе, усялякую навалу і бяду, і Чарнобыльскую, і вурусную, найлепей спрабаваць перамагчы, пераадолець разам зь іншымі людзямі, зь землякамі, ва ўмовах добрай інфармаванасьці ды ўзаемнай падтрымкі.

 Віталь ЗАЙКА