E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
undefined


№ 6 (664) за чэрвень 2021 г.


       

Аб пазыцыях

      Ёсьць некалькі пазыцыяў адпрэч­ваньня газпра­маў­ска-эфэсбоў­скай па­літыкі захопу ўлады ў Беларусі.

      Першае – гэта пазыцыя бе­ларускіх нацыянальна-вы­зволь­ных сілаў (КХП-БНФ, БНС “Вольная Беларусь” і інш.), якая была дакладна заяў­лена і прадэ­манстравана ў чэр­вені мі­нулага году.

      Другая – гэта наўпроста­вая пазы­цыя лукашысцкага рэ­жыму, які зразу­меў задуму і тактыку Крамля і ажыць­цявіў радыкальныя захады (нерэгістра­цыя прамаскоўскіх кандыда­таў, арышты па крымінальнай справе і інш.).

      Трэцяя галіна, дакладней, падгаліна крытыкі – гэта працяг пазыцыі ўлады праз падстаўных асобаў пад выглядам нібыта незалежнай дэмакратычнай арганізацыі (Ю. Ва­скрасенскі і інш.). Улада ня хоча наўпрост палемізаваць з Крамлём у непрыняцьці маскоўскіх крэ­атураў і пераклала частку гэтай задачы на завербаваных службовых асобаў.

      Чацьвёртая пазыцыя крытыкі – мар­гінальная, часта з удзелам агентуры, рускаарыентаваных і незадаволеных усім.

      Характэрнасьцю маргінальнай “кры­тыкі” зьяўляецца тое, што маргіналы гэ­так жа, як і аб’екты іхняя крытыкі (у асобах Ціханоўскай, Бабарыкі, Латушкі, Цапкалы і г. д.) і гэтак жа, як лука­шысты, цалкам замоўчваюць зьяву, гіс­тарычныя заваёвы і дзейнасьць бела­рускіх нацыянальна-вызвольных сілаў, Беларускага “Адраджэньня”, Беларус­кага Народнага Фронту “Адраджэньне”, здабыцьцё незалежнасьці Беларусі і г. д.

      Беларускаму нацыянальна-вызволь­наму змаганьню за вольную Беларусь цяпер супрацьстаяць дзьве варожыя палі­тычныя сілы: прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі і ягоная газ­прамаўска-эфэс­боўская апазыцыя. Гэтыя дзьве чужыя бела­рускім нацыянальным інтарэсам пазыцыі змагаюцца за ўладу над белару­самі, справакавалі і выклікалі рэпрэсіі, катаваньні людзей, зьнішчэньне грама­дзянскай супольнасьці, культуры і хва­лю генацыду супраць народу Беларусі.

      Свабода і нацыянальная палітычная будучыня краіны стаіць за беларускім нацыянальна-вызвольным рухам.

      15 травень 2021 г.              

Зянон ПАЗЬНЯК