E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
undefined


№ 8 (654) за жнівень 2020 г.


       

Неабходнасьць байкоту ў час эйфарыі 

 

      Верагодна, Ці­ханоў­скую мо­гуць зьняць з выбараў, каб ня мець лішніх клопа­таў для рэ­жыма. Агітацыю людзей на фальшывае галаса­ваньне пад уплывам групоўкі Газпрама-Цапкалы яна ўжо зрабіла. Прытым гэтая групоўка правяла нават прэвэнтыўную прапаганду за прыход на фальшывае галасаваньне (галасаваць супроць ўсіх) у выпадку, калі Ціханоў­скую сапраўды здымуць з выбарчага спаборніцтва. Вельмі паказальная па­зыцыя.

      Навошта гнаць людзей на фаль­шывае галасаваньне супраць ўсіх, калі там галасоў ня лічаць? Лягічна якраз праігнараваць такое галасаваньне, зафік­саваць няяўку, падаць дакумэнты ў ЦВК і Пракуратуру ды законна запатрабаваць новыя выбары з новымі кандыдатамі. Навошта так упарта пры любых абста­ві­нах хочуць загнаць людзей галасаваць? Вынік жа такога галасаваньня вядомы — трыюмф Лукашэнкі.

      Тут можна ўгледзіць хіба што пра­ва­кацыйную мэту. Людзі па закліку ма­сава прыходзяць галасаваць супраць ўсіх з адной ўзбуджанай думкай — “Абы не Лукашэнка!” І раптам яны даведваюцца, што Лукашэнка набраў 76,2 адсоткі га­ласоў. У сьвядомасьці наіўнага і ўзла­ва­нага электарату адбываецца тое, што ў псыхалёгіі называецца “шок”.

      Дастаткова любой правакацыйнай ініцыятывы, каб узьніклі неабдуманыя пратэстныя дзеяньні — да якіх рэжым падрыхтаваны — і пачаўся б запля­на­ваны разгром беларускага грамадзтва, яшчэ не гатовага да жорсткай барацьбы. Для Крамля гэта мара — зьнішчыць бе­ларускія нацыянальна-дэмакратыч­ныя парасткі рукамі рэжыму Лукашэнкі. Пры аказіі Масква Лукашэнку і дапа­магчы магла б.

      Усё гэта беларусы праходзілі ў 2010-м. Цяпер трэба арганізавацца і дзей­ні­чаць разумна. Лукашэнка ўжо доўга не ўтрымаецца. Але трэба не падставіцца пад разгром.

      Узбуджаная маса без арганізацыі, без разумных палітыкаў, без уяўленьня праграмы барацьбы, без разуменьня рэ­альнай мэты і рэалізацыі задачаў, урэш­це, бяз ідэалаў, паднятая на адной ня­на­вісьці да ўзурпатара і зь лёзунгам “Абы не Лукашэнка”, такая маса здольная толькі на бунт, які хутка канчаецца, з дрэннымі вынікамі для грамадзтва. Такі цяпер стан нашай беларускай суполь­насьці. Пратэстны настрой павярхоўны. Прытым адукаваныя аўтарытэтныя лю­дзі, якія не былі ў палітыцы, нічога ня бачаць, нібы сьляпыя, і гавораць, як дзеці. Крэмль тое разумее і хоча мець сваю выгаду.

      БАЙКОТ — ГЭТА САМЫ ПРОС­ТЫ І НАДЗЕЙНЫ СПОСАБ ЗАВА­ЛІЦЬ ФАЛЬШЫВЫЯ ВЫБАРЫ. Непрыход на галасаваньне паддаецца відавочнаму падліку і дакумэнтаваньню. Дзеяньне зразумелае кожнаму.

      Некаторыя прапануюць фатаграфа­ваць бюлетэні і адсылаць здымкі ў сеціва. Потым зборку бюлетэняў будуць параў­ноўваць з афіцыйным галасаваньнем і рабіць высновы. Гэты мэтад нават тэа­рэтычна грувасткі, працаёмкі, доўга­тэр­міновы і, практычна, неажыцьцявімы. Спробы фатаграфаваньня могуць быць спынены рашэньнем ЦВК альбо дзе­янь­нямі камісіяў (з прыцягненьнем мілі­цыі). Прытым можа быць адключаны Інтэр­нэт, заблакаваныя асобныя фун­кцыі су­вязі і т. п. Тут ёсьць шмат маг­чы­масьцяў супроцьдзеяньня для рэ­жыму.

      Адкідайма ўсё гэтае “рацыяналіза­тарства” і бярэмся за байкот фальшы­вага галасаваньня.

      Ня йдзем на выбары і фіксуем не­прыход на ўчасткі!

26 ліпень 2020 г.              

Зянон ПАЗЬНЯК