E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login


№ 2 (660) за люты 2021 г.


  

Н - як Ня быць скотам

      Многія народы хацелі быць падобныя да іншых. Руская арыстакратыя, і ня толькі ў свой час, хацела быць як французкая. Вывучалі французкую мову, чыталі французкія кніжкі, захапляліся фран­цузкім мастацтвам. Бывае такая любоў становіцца ўзаемнай. Французы такса­ма пад вялікім уражаннем ад Расеі, праўда, пэўна, без такой (галла)маніі, як у пер­шых. Любіць на адлегласьці пры­емна, калі блізка – небясьпечна. Шмат якія на­роды хацелі некалі быць як немцы. У не­каторых, напрыклад, сла­венцаў, нават атрымалася. Цяпер тыя немцы, якія ўжо самі не свае, мо­гуць вучыцца ў славен­цаў як вярнуць сваю прыроджаную цягу да парадку. Цяпер адурнела паўсьвету, і людзі хо­чуць быць як англасаксы.

      А беларусы? Кім хацелі быць бела­русы? Швейцарцамі з чатырма мовамі і з золатам пад запечкам. І каб яшчэ па­ўсюль горы расьлі.

      Ня думаю. Сапраўд­ныя беларусы не хацелі быць нікім іншым. Наша ідэн­тыфікацыя была за­ўсёды адмоўнай, мы ведалі кім быць ня хочам – ня быць скотам. Ня быць ардой і ня быць пад панам. Не паддацца ні баль­шавіцкай, ні нацысцкай набрыдзі, ні мяс­цовым кру­цялям. Абы не было вайны. Толькі ня так, як ва Ўкраіне. І гэтак далей. Бела­рус чалавек ганаровы, абы з кім чарку ня возьмець…

Віталь ВОРАНАЎ