E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
 
 

№ 11 (645) за лістапад 2019 г.


 

Кастрычніцкі сход Згуртаваньня "Пагоня"

 

      У суботу, 12 кастрычніка, у Доме Маракоў на Мангэтане прайшоў чарговы сход Беларуска-Амэ­рыканскага Згуртаваньня “Пагоня”. Напачатку старшыня арганізацыі сп. Віталь Зайка распавёў пра нядаўнія ме­рапрыемствы “Пагоні” і пра тэматыку сходаў, што маюць адбыцца ў наступ­ныя месяцы. Ён таксама спыніўся на мэтах і прынцыпах арганізацыі для тых, хто ў першы раз прыйшоў на сход.
      Затым з гутаркаю пра анлайн-гігіе­ну і кібэрбясьпеку выступіў сп. Віталь Крэмез – кіраўнік антыхакер­скай кам­паніі. Ён коратка распавёў пра сябе, што прыехаў у Амэрыку 11 год таму і напачатку займаўся разна­стай­нымі пра­цамі, а потым пайшоў ву­чыцца ў ка­ледж і атрымаў спэцыяль­насьць прагра­міста са спэцыялізацыяй у галіне кібер­бясьпекі. Потым была праца ў пракура­туры ў галіне кібэрзла­чынстваў у ме­жах барацьбы супраць хакерства з на­цыянальна-дзяржаўным кампанэнтам, г. зн. супраць атакаў збоку замежных дзяржаўных структураў.
Затым прамоўца спыніўся на кля­сыфікацыі хакераў і іхных злачынстваў. Сярод хакераў, паводле мэтаў, якія ча­сам перакрыжоўваюцца, можна сустрэць тых, што займаюцца фінансавымі зла­чынствамі. Яны робяць крадзяжы ды ма­хінацыі праз доступ да банкавых рахун­каў і крэдытных картаў і выкрадаюць ідэнтычнасьць/прыватную інфармацыю, каб празь яе дабрацца да фінансавых рэсурсаў. Наступную групу складаюць дзяржаўныя, або зьвязаныя з замеж­нымі дзяржавамі, хакерскія структуры на службе такіх краінаў як Расея, Кі­тай, Іран, Паўноч. Карэя. Часам, як у выпадку Карэі, яны такама займаюцца крадзяжом фінансавых сродкаў для папаўненьня бюджэту краіны. Яшчэ адною групаю зьяўляюцца сацыяльныя ды экалягічныя актывісты – хакерскія “робін-гуды”, як група “Anonymous”, якія ўважаюць сваю дзейнасьць супраць арганізацыяў, дзяржструктураў ды кам­паніяў, справядлівай і шляхотнай, але на самой справе яны мала чым адрозь­ніваюцца ад вандалаў і хуліганаў. Не­арганізаванай і непрадказаль­най катэ­горыяй ёсьць самотныя хакеры, што ма­юць свае спэцыфічныя і нават дзіўныя прычыны для хакерства, часта робяць гэта проста для цікавасьці ды сваеасаб­лівага спорту.
      Затым сп. Віталь Крэмез спыніўся на тым, як зрабіць сябе менш даступ­най мішэньню для хакераў і як абара­ніць свае сеціўныя рахункі ад патэн­цыйных хакерскіх атакаў. Перш за ўсё, трэба ставіць абарону на свой кампутар ды мабільныя прылады, anti-malware, WPA2. Таксама ні ў якім выпадку не далучацца да бясплат­нага Wi-Fi ў гра­мадзкіх месцах, не карыстацца інтэрнэт-­кафэ для доступу на такія рэсурсы як банкавы рахунак, дзе хакеры найчась­цей знаходзяць сваіх ахвяраў.
Прамоўца спыніўся на распрацава­ных злачынцамі тэхналёгіях, што выка­рыстоўваюцца для фішынгу (phishing) і рознага кшталту махлярстваў з мэтай выцягнуць грошы або інфармацыю, што затым можа быць скарыстаная для пра­нікненьня на сеціўныя і банкавыя ра­хункі ахвяраў, у тым ліку блякаваньня сайтаў або іх частак для вымаганьня грошай (ransom attacks). Сярод махляр­стваў, якія ўжываюцца для даверлівых людзей, распаўсюджаныя такія, дзе па­трабуюць грошы наперад за дапамогу ў атрыманьні мітычных вялікіх грошай, як выйгрыш у лятарэю ці нечая спадчына. Таксама існуюць “рамантычныя” мах­лярствы, калі грошы выцягваюцца пад маркаю рамантычнай зацікаўленасьці.
      Сп. Крэмез распавёў, як часам уда­валася “на жыўца” злавіць хакераў, ка­лі празь сьледваньне іхным ўмовам ім падсоўвалі пэўныя праграмы, праз якія потым вылічвалі IP-адрасы злачынцаў, а пасьля арыштоўвалі іх самых (так было з расейскім “ольгінскім” хакерам, які прыехаў адпачываць у Прагу).
      Сярод іншых правілаў “кібэр-гігіе­ны” ёсьць не ўсталяўваць аплікацыі, якіх няма ў нэт-крамах, бо існуе поўна злачынных праграмаў, якія існуюць у сыстэме Андроід, і мімікруюць пад па­добныя легальныя аплікацыі. Наагул, у сувязі з гэты варта трымацца такіх простых правілаў:
      - калі не шукалі нечага – дык і не ўсталёўвайце;
      - калі паставілі – ужывайце толькі апошнюю, самую новую, вэрсію, бо на старых могуць быць вірусы;
      - калі не ўжываеце нейкія апліка­цыі, то іх лепш выдаліць.
      Сярод апэратыўных сыстэмаў леп­шыя Mac і Linux, чым MS Windows, а сярод браўзэраў лепей карыстацца Mozilla Firefox, чым ІЕ або Opera.
      Важна мець розныя паролі для роз­ных рахункаў і розных мэтаў. Мажліва мець сыстэму на базе нейкага паролю, скажам: далучаючы да асновы паролю адну ці некалькі літараў з назвы сайту ці сэрвісу. Галоўнае, каб паролі на роз­ныя сайты не былі ідэнтычныя. Таксама варта ўжываць encryption, каб крытычна важная інфармацыя не пера­сылала­ся простым тэкстам. Нават такія простыя меры робяць працу хакераў калі не не­магчымай, дык значна складанейшай. 
      Затым сп. Крэмез адказаў на пы­таньні: які messaging service бясьпеч­нейшы (“Gmail найлепшы, не карыстай­цеся Viber”), пра PayPal, VPN, ці мо­гуць хакеры дэшыфраваць фоты і PDF-выявы (“могуць”). Выступоўца распавёў пра розныя выпадкі ўзломаў: на Twitter, TicketMaster, CapitalOne, даў спасылкі на шэраг карысных сеціўных сайтаў у галіне кібэр-бясьпекі. Гутарка была су­стрэтая прысутнымі з надзвычайнай увагай і цікавасьцю, і многія засталіся для прыватнай размовы з прамоўцам ужо пасьля афіцыйнай часткі сходу. 
      Сп. Зьміцер Левіт выступіў з карот­кай гутаркай пра тое, як паводзіць сябе падчас кантакту з паліцыяй. Найперш памятайце, што паліцыянты такія самыя людзі, як астатнія жыхары, што іхная праца небясьпечная і поўная стрэсу, што апошнім часам левалібэральныя мэдыі стварылі вельмі дрэнны імідж па­ліцыі, грунтуючыся на перад­узятай і не­праўдзівай інфармацыі. Трэба даклад­на выконваць загады паліцыянтаў, захоў­вацца спакойна. Ведайце, што бойка з паліцыяй небясьпечная для жыцьця. Нават калі нападнік няўзброены, палі­цыянт мае права і абавязак ужываць зброю, каб не дапусьціць яе захопу. У кожным разе паліцыя заўсёды імкнецца дапамагчы і спрабуе разабрацца, калі не правакаваць і не зьневажаць яе.
Затым прысутныя мелі мажлі­васьць працягнуць гутаркі й знаёмствы пры сьціплых пачастунках.
Віталь ЗАЙКА