E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
 
 

№ 6 (664) за чэрвень 2021 г.


 

Мітынг за вызваленьне палітвязьняў


      

 

      У нядзелю, 9 траўня, на Мангэта­не адбыўся мітынг за вызвалень­не ўсіх палітвязьняў у Беларусі, колькасьць якіх працягвае расьці кожны дзень. Мітынг быў арганізаваны супольна Бела­руска-Амэ­рыканскім Згурта­ваньнем “Па­гоня” і Беларуска-Амэры­канскім За­дзіночань­нем. У мітынгу ўзялі ўдзел людзі з роз­ных штатаў ЗША, якія трымалі ў руках лёзунгі за вызваленьне палітвязьняў і плякаты з іх імё­на­мі.

      Напачатку мітынгу перад прысутны­мі выступіў старшыня Згуртаваньня “Пагоня” сп. Віталь Зайка, які прывітаў прысутных і падзякаваў за ўдзел. Далей ён адзначыў, што рэжым у Беларусі ка­рыстае з любой нагоды, каб пашыраць страх і паніку сярод насельніцтва, каб за­пабегчы любой формы пратэсту супраць ужо амаль 27-гадовага панаваньня анты­нацыянальнага аўтарытарнага рэжыму, што набывае ўсё больш рысаў рэжыму таталітарнага. Даходзіць да абсурдных выпадкаў, калі людзей затрымліваюць за любыя спалучэньні, часам выпадковыя, белых і чырвоных колераў у адзеньні й побытавых рэчах. Беларускія нацыя­нальныя колеры забараняюцца і абвяш­чаюцца “нацыстоўскімі”, насуперак мер­каваньням экспэртаў-гісторыкаў на пер­шы плян выходзяць прапагандысты рэ­жыму, што высоўваюць бізарныя абвіна­вачаньні супраць беларускіх нацыяналь­ных сымболяў. Мэта ўсяго гэтага віда­вочная – запалохаць людзей, не дапусь­ціць новага ўздыму пратэстных настрояў у грамадзтве, якое ўжо амаль хутка бу­дзе год як узьнялося супраць панаваньня рэжыму. Беларусы Амэрыкі мусяць да­памагаць і дапамагаюць сваім братам і сёстрам на Бацькаўшчыне, і трэба вы­значыць, як рабіць гэта ў найбольш эфэктоўны спосаб.

      Затым слова ўзяў старшыня Нью-Ёрскага аддзелу Беларуска-Амэрыкан­скага Задзіночаньня  сп. Сяргей Кудзе­ліч. Ён адзначыў, што беларусы Нью-Ёрку і ЗША мусяць узьняць свой голас у абарону палітзьняволеных у Беларусі і рабіць усё магчымае, каб спрыяць вызва­леньню палітзьняволеных, людзей якіх рэжым Лукашэнкі несправядліва кінуў за краты і асудзіў па прыдуманых прэ­тэкстах. Дзеля найбольш эфэктоў­нага супраціву ў справе перасьледу рэжымам сваіх грамадзянаў беларусы паўсюль, і ў краіне і на чужыне, а ў тым ліку і ў Амэ­рыцы, мусяць яднацца, каардынаваць свае дзеяньні і ўзмацняць салідарнасьць.

      Перад прысутнымі таксама выступі­ла сп-ня Аксана Стэфэнс, сястра выкра­дзенага ў Маскве і перавезенага ў Менск юрыста і палітычнага дзеяча сп. Юрася Зянковіча, які цяпер зьяўляецца адным з палітзьняволеных у Беларусі. Яна адзна­чыла, што яе брат быў незаконна арыш­таваны расейскай службай ФСБ  й пера­дадзены беларускаму КГБ, і гэта паказ­вае, як два аўтарытарныя рэжымы пад­трымліваюць адзін аднаго. Прамоўца так­­сама распавяла пра свае захады ў абаро­не палітзьняволеных і таксама яе брата, імя якога было на плякатах, якія трымалі ўдзельнікі мітынгу, і падзякавала прысут­ным за падтрымку і неабыякавасьць.

      Затым слова ўзяў доктар-псыхіятар і мэдыйны экспэрт адносна падзеяў у Бе­ларусі, сп. Дзьмітры Шчыгельскі.  Ён пра­аналізаваў падзеі апошняга часу ў Бела­русі і падкрэсьліў, што рэжым узмацняе рэпрэсіі й зачышчае прастору ад кож­най, нават уяўнай, праявы пратэстных настрояў. Цяпер, на спадзе пратэстных настрояў, рэжым адрасна рэагуе на кож­ную акцыю, кожны крок апанэнтаў, чаго не было і фызычна не ўяўлялася магчы­мым пры большай актыўнасьці народу. І менавіта ў гэтым палягае сакрэт пера­могі – удзел як мага большага ліку лю­дзей у палітычных працэсах, пашырэнь­не інфармацыі пра гвалты і парушэньні, якія зьдзяйсьняе рэжым Лукашэнкі. Прамоўца таксама заклікаў усіх прысут­ных працаваць праз сваіх кангрэсмэнаў і сэнатараў па інфармаваньні амэрыкан­скай грамадзкасьці аб становішчы і па­рушэньнях правоў чалавека ў Беларусі.

      Прысутныя раздавалі ўлёткі міна­кам, выгукалі лёзунгі супраць рэжыму Лукашэнкі й у падтрымку вызваленьня ўсіх палітзьняволеных у Беларусі.

Віталь ЗАЙКА