E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 7 (653) за ліпень 2020 г.


"Галгатня пра ЗыШыА"
Небясьпечны вірус пашыраецца

      Пра Black Lives Matter у Амэ­рыцы пісаць ня хочацца, бо я пішу пра гэта ўжо некалькі гадоў. Хто зразумеў, то й добра, хто не – той ужо не зразумее. Цікавей па­глядзець, як розныя трэнды прары­ваюцца ў Беларусь. У кантэксьце прэзыдэнцкай гонкі і змаганьня, якое там разгарнулася апошнім часам, усё часьцей заўважаецца вось такога тыпу сымболіка.

      Я спытаўся ў аўтаркі выявы, у чым аналёгія. Ці не ў тым, што бе­ларусы крышаць прыватную маё­масьць і крадуць красоўкі з тэлевіза­рамі. Ні ў якім разе – адказалі мне – у руках жа кветачкі...

      Відавочна, што амэрыканскі кан­тэкст тут абсалютна незнаёмы і не­зразумелы. Зрэшты, як і некаторым беларускім дэманстрантам у Амэры­цы. Аналёгія іх не турбуе. Як і па­зыцыяваньне сябе ў якасьці прыгне­чанага афрыканскага племені. Яны бачаць толькі прыгнятальніка – ка­лена паліцэйскага і ахвяру – галаву мясцовых “індзейцаў”. Усё гэта за­сьціць вочы на бачаньне сябе скла­довай часткай пэўнай культурна-гістарычнай цывілізацыі, у якой пры­ватная маёмасьць – гэта непарушная сьвятыня, у якой паліткарэктнасьць – ганьба, а не прычына для гонару. Бо нашая цывілізацыя абапіраецца на разуменьні праўды ў прачытаньні грэцкіх філязофаў, а ў іхняй анты­цывілізацыі праўда не існуе. У нашай цывілізацыі разуменьне закону і за­коннасьці выводзіцца яшчэ з вопыту Рымскай імпэрыі, а ў іх да закону толькі пагарда. Беларусы не разу­меюць амэрыканскі кантэкст і не разумеюць, што адбываецца ў сьвеце. Не разумеюць мэханізмаў глябальнай бальшавіцкай рэвалюцыі. Яны нашмат далей за чэхаў, якія надрукавалі ча­сапіс з вокладкай, на якой пад над­пісам “Black Live Matter” выяўлены чорны Гітлер з афрафрызурай. Чэхі, якія разумеюць сваю прыналежнасьць да пэўнай цывілізацыі, бачаць, што новы рух – гэта новы фашызм. Фашызм які, пад выглядам барацьбы за правы выбранай групы, зрынае помнікі, якія ўводзілі нашыя дзяды. Чаго толькі варты апаганены помнік Сэрвантэсу, аднаму зь літаратурных бацькоў нашай цывілізацыі, які сам некалькі гадоў правёў нявольнікам у афрыканскай няволі. Барацьба ідзе не за ідэі, а за зьнішчэньне адной вы­бранай цывілізацыі. За ёю, раней ці пазь­ней, пойдзе вай­на на фізычнае выні­шчэнь­не – генацыд. Не здзіўлюся, калі з ча­сам амэрыканцы па­чнуць уцякаць ад анархіі ў іншыя часткі Амэрыкі, кучкавацца ў больш-менш сва­бодных штатах на поўначы і захадзе кра­іны, або нават зьяж­джаць з краіны, як гэта адбываецца ў Паўднёвай Афрыцы.

      Пра гэта белару­сы, канешне, ня ве­даюць. У іх сваё ма­ленькае змаганьне за выжываньне. І ў гэтым сваім ма­ленькім змаганьні розныя хітрыя палітрукі ім увесь час навязваюць чужую і варожую для саміх беларусаў сымболіку: маечкі з забойцам Чэгеварам, песенькі гіш­панскіх ка­муністаў і аватарачкі – Belarusians Lives Matter (ды яшчэ з граматычнымі памылкамі). Вірус ся­род нас. І ён раптоўна пашыраецца. І гэта зусім ня той вірус, пра які вы толькі што падумалі.

Віталь ВОРАНАЎ