E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
 

№ 9 (691) за верасень 2023 г.


​​​​​​​

Сустрэча з каліноўцам Паўлам Шурмеем									

      У нядзелю 6 жніўня 2023 году ў грамадзкай залі пры Саборы Сьв. К. Тураўскага ў Брукліне адбы­ліся сустрэча з ваяром з Палку Ка­лі­ноў­скага, што змагаецца супраць расей­скай агрэсіі ва Ўкраіне сп. Паўлам Шурмеем. 

      Перад пачаткам імпрэзы і пасьля ра­нішняй багаслужбы ў Саборы была ад­праўленая паніхіда па беларускіх вая­рах, што загінулі за свабоду Ўкраіны. За­тым у грамадзкай залі прысутныя маг­лі пазнаёміцца з ваяром Пал­ка Каліноў­ска­га сп. Паўлам Шурмеем (па­­зыў­ны “Дзядзь­ка”). Павал – высокі маж­ны 46-гадовы дзядзька з барадой і з рукой у адмыс­ло­вым мэдычным бандажы.

      Імпэзу адкрыла старшыня Галоўнай Управы БАЗА сп-ня Натальля Федарэн­ка. Яна распавяла пра неабходнасьць падтрымкі беларускіх ваяроў ва Ўкраіне, што яны мусяць адчуваць і памятаюць, як за іх моляцца землякі ў Беларусі й у сьвеце. Прысутныя прагледзелі відэа з кадрамі прыняцьця прысягі па-беларус­ку ваярамі Палку Кастуся Каліноўскага.

      Затым сп. Андрусь Драб, сябар Паў­ла і каардынатар дапамогі, распавёў, што ўжо зроблена дасюль, пра дасяг­ну­тыя мэты, пра лягістыку ды іншыя пы­таньні дапамогі каліноўцам, і як дапамо­га даходзіць да адрасатаў.

​​​​​​​      Старшыня Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА сп-ня Аксана Пятрашка распавя­ла, як БАЗА дапамагае беларусім вая­рам, якія праекты былі ажыцьцёўленыя. Затым яна прапанавала хвілінай цішы ўшанаваць памяць беларускіх ваяроў, што загінулі за “вашу і нашу свабоду”, бо змаганьне за Ўкраіну ёсьць таксама і змаганьнем за ваольную Беларусь.

     Слова потым перадаецца галоўнаму ўдзельніку імпрэзы сп. Паўлу Шурмею. Сам Павал родам зь Ліды, гэта вядомы беларускі спартовец па веславаньні, удзельнік Алімпійскіх гульняў. Калі па­чалася вайна ва Ўкраіне, Павал быў у Нью-Ёрку і часова прыпыніўся ў будын­ку гэтага Сабору Сьв. Крылы Тураўска­га. Але ўжо на наступны дзень ён вы­ру­шыў у дарогу ва Ўкраіну, каб стаць у шэ­рагі абаронцаў і ваяваць супраць расей­скіх захопнікаў. Пазьней Павел далу­чыўся да Палка Кастуся Каліноўскага, ён стаў кулямётчыкам, і браў удзел у ба­явых дзеяньнях на пярэдняй лініі, “на нулі”. Быў у баях пад Ірпенем, Мікала­е­вам, Херсонам, Севераданецкам, Лісі­чан­скам. Падчас адной баявой апэра­цыі пад Бахмутам ён атрымаў раненьні абедзвюх рук ад стрэлу расейскага тан­ку. Затым лячыўся ў шпіталі ў Прыкар­пацьці, і цяпер праходзіць рэабілітацыю, каб аднавіць разарваны нэрв і дзея­здольнасьць левай рукі. У Нью-Ёрк ра­зам з Паўлам прыехала і ягоная жонка – украінка, сп-ня Алена зь Мікалаева, яна таксама спартоўка-вясьлярка.

      Напачатку гутаркі сп. Павел Шур­мей коратка распавёў пра свой вайсковы досьвед, а потым ён адказваў на шмат­лікія пытаньні прысутных. Яны хацелі мець зь першых рук інфармацыю пра ва­яроў-каліноўцаў, пра іх змаганьне, а так­сама пра тое, што менавіта сёньня па­трэбна нашым ваярам, і як найлепей мо­жам дапамагчы ім. Сярод пытаньняў бы­ло, як пачынаўся Полк Каліноўскага (“рыхтаваліся яшчэ задоўга да 24 лютага 2022 году, адразу пасьля падзеяў 2014 г.”)  Былі пытаньні пра колькасьць (“до­сыць шмат людзей, дакладней паведа­міць не магу, але значна болей, чым ра­ней”), пра дэталі функцыянаваньня адзінкі, штодзённага жыцьця на вайне, хто ідзе ў полк (“гэта зрэз беларускага грамадзтва, людзі трапляюць самыя роз­ныя, але яднае патрыятызм”). Полк – падразьдзел Інтэрнацыянальнага Легіё­ну, які ваюе з складзе 3-й матарызаванай брыгады, адной з самых матываваных і баездольных структураў ва Ўзброеных Сілах Украіны (ЗСУ). “Пра джавэліны – джавэлінаў няма, але ёсьць стынгеры. І наагул вайсковага абсталяваньня заўсё­ды не хапае. У расейцаў поўна жывой сі­лы і самагубнае скарыстаньне яе ў выні­ку часта выраўноўвае перавагу якасьці заходняй зброі. Таму любая дапамога важная і патрэбная”. Спыталі пра адно­сіны да Сьвятланы Ціханоў­скай, і ці ёсьць у іх прыхільнікі Ціханоў­скай (“ёсьць, і мы ня робім адрозь­нень­няў па палітычных прыхільнасьцях. Ска­жам, Хартыя 97 перадала 8 новых машы­наў.”). Ці былі беларусы “з тога боку” ўзятыя ў палон – “не былі, але як што – іх скіруюць, як і ўсіх расейцаў, у “абмен­ны фонд”. Былы палонны беларус з пал­ку “Азоў” прыедзе інструктаваць ПКК. На пытаньне пра падрыхтоўку беларус­кай сьведамасьці, ідэалёгіі – на фронце гэта рабіць складана, адмысловых “па­літ­рукоў” няма, але ёсьць пару хлопцаў, хто цікававяцца гісторыяй, вядуць бела­рускамоўныя блёгі, дзеляцца сваімі ве­дамі. Ці бываюць вясёлыя моманты – бе­зумоўна, бяз гумару на вайне цяжка, а то і немагчыма вытрываць.

      Сп. Шурмей яшчэ раз падкрэсьліў, што ён за тое, каб супрацоўнічаць з усімі беларусамі, і каб усе беларусы адклалі свае прэтэнзіі адзін да аднаго, ядналіся і дапамагалі адзін аднаму. Таксама былі пытаньні пра эвакуацыю параненых, пра адносіны з адзінкай “Пагоня”, пра сп. Валера Сахашчыка (“думаў, што зробіць болей”). Затым сп-ня Валянціна Тры­гу­бовіч ад Фундацыі Крэчаўскага перадала сп. Паўлу Шурмею падарункі, апасак на кашулю і ювэлірны выраб на патрыя­тыч­ную тэму працы сп. Валера Дворніка.

      Падчас сустрэчы быў арганізаваны збор грошай на падтрымку беларускіх ваяроў ва Ўкраіне. Удзельнікі сустрэчы сватаграфаваліся з ваяром-каліноўцам сп. Шурмеем.

Віталь ЗАЙКА