E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 3 (649) за сакавік 2020 г.


"Галгатня пра ЗыШыА"

Цацкі для дарослых

      Некалькі добрых гадоў таму ў адным з тэкстаў “Галгатні” (“Ураўнілаўка”) я прадказаў зьнікненьне стандартнай лялькі Барбі і абавязковае падагнаньне прапорцыяў правільнай Барбі да дадзеных CDC (Цэнтра кантролю захворваньняў і пра­філяктыкі). Я памыліўся толькі част­кова. Сапраўдная Барбі яшчэ не пад забаронаю, хоць гэта, думаю, пытаньне часу. І думаць тады ня думаў, што гэтае шаленства зойдзе так далёка.

      Нядаўна сьвет пабачыла цэлая сэ­рыя правільных Барбі. Між іншым, Барбі з пратэзам замест нагі, лысая Барбі, Барбі-возочніца, Барбі з вітыліга (парушэнне пігмэнтацыі) і Кен з даўгімі бялявымі валасамі, відачона, пасьля гармонатэрапіі. Амэрыканская фірма “Матэл”, у згодзе з новай палітыкай, “намагаецца сыйсьці ад сэксісцкіх стэ­рэатыпаў і нерэальных чаканьняў”. На гэты момант прадаюцца, увага-ўвага, Барбі 5-ці тыпаў целаскладу, 22-х ад­ценьняў скуры, 76-ці прычосак, 94-а ко­лерамі валасоў і 13-цю колерамі вачэй. Апошні гіт карпарацыі – гэта Барбі-гер­мафрадыт. Дзеці самыя павінны вызна­чыць быць ёй хлопчыкам ці дзяўчын­каю. Лялька прадаецца з рознымі вары­янтамі адзежы, дзеці па жаданьні мо­гуць апранаць яе ў сукенку або штаны.

      Бедныя тыя дзеці, якім выпала нарадзіцца ў гэты вар’яцкі час – час зьдзіцянелых вар’ятаў. Тое, што раней нашая культура абараняла, цяпер вы­стаўляецца на люты, дзікі псыхаэкс­пэрымэнт пад прыкрыцьцём прыгожых слёганаў пра роўнасьць і невыклю­чэньне. А калі задумацца, жывыя дзеці становяцца цацкамі-закладнікамі ў руках псыхаманьякаў, якія вызначаюць сусьветныя трэнды і палітыку. У дзя­цей, фактычна, адбіраюць дзяцінства. Дзецям нельга даць падсрачнік за дрэнныя паводзіны, але дзе-нідзе мож­на дазволіць прыняць рашэньне пра зьмену полу. У наш час дзіця не на­лежыць сям’і, а ўсёпаглынальнай па­літычнай ідэалёгіі, якая хоча захапіць і паглынуць нямнога-нямала ўсё наво­кал. 

      Cкончыць тэкст выдапае новым прадказаньнем – жыць будзе ўсё больш і больш моташна.

Віталь ВОРАНАЎ